S O F I E   S T E N B E R G

ARTWORKS


HIDDEN

TEKNIK: Olja på duk

VILJA VETA

TEKNIK: Äggoljetempera på trä

MELLAN VÄNTAN 

TEKNIK: Olja på duk


BEYOND ME 

TEKNIK: Olja på duk

FLOW

TEKNIK: Digitalt verk

CLIMB EVERY LANDSCAPE

TEKNIK: Digitalt verk

TERRITORIES

TEKNIK: Olja på duk

STAY

TEKNIK: Olja på dukTDE OLIKFORMADE DELARNA

TEKNIK: Tusch på papper
VID VATTEN

TEKNIK: Äggoljetempera och olj apå duk