S O F I E   S T E N B E R G

EXHIBITIONS  & PROJECTS


BIOGRAPHY

Jag heter Sofie Stenberg och är konstnär och arkitekt

(f. 1977), Född och upppvuxen i Alunda och utbildad vid Konstfack i Stockholm. Jag arbetar framför allt med bildkonst samt arkitektur-och formuppdrag.


I mitt konstnärliga arbete utforskar jag rum, tid och material. Mina arbeten består bland annat av måleri, teckningar och rumsliga installationer ofta med natur eller återbrukat material. Nyfikenheten och viljan att upptäcka det oväntade präglar min intuitiva arbetsprocess. Jag intresserar mig för subtila händelser och vardagslivets ritualer. Jag återkommer ofta till landskapet och barnet.


Genom att kombinera konstnärliga metoder med digitala och traditionella tekniker utvecklar jag mina projekt och verk. Jag jobbar gärna platsspecifikt för att forma mina arbeten i dialog med omgivningen då nya betydelser för både verket och rummet uppstår. Visionen i det offentliga rummet är att skapa hållbara och mänskliga miljöer som väcker känslor.


Ibland skapar jag också tillfällig, processkonst där jag bjuder in deltagare till gemensamt skapande. 


ARTWORKS